กม.ปลดล็อกพืชกระท่อมมีผล24ส.ค.”ปลูก-ซื้อ-ขาย” กระท่อมเสรี เว้นผสมยาเสพติด

0 232

รมว.ยุติธรรม เร่ง ป.ป.ส. สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 ส.ค.นี้ เผย “ปลูก-ซื้อขาย-ใช้บริโภคตามวิถีชาวบ้านได้” ไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่นำไปผสมสารเสพติด-การซื้อขายเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ประเภท 5 คือ พืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2564 และจะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 ส.ค.2564

วันที่ 10 ส.ค.64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ตรงกัน ไม่เกิดความสับสน และเข้าใจผิด สำนักงาน ป.ป.ส.จึงขอชี้แจงว่า นับตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2564 พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูก บริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จะนำมาเคี้ยว นำมาต้มน้ำดื่ม โดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใด หรือจะซื้อจะขายใบกระท่อม ภายในประเทศก็สามารถทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ…. ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ…. ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังเตรียมส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระประชุมเข้าสภาต่อไป ในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้ หลักการก็ยังให้มีการปลูก ซื้อขาย บริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรี ยกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและเยาวชน เช่น เอาไปผสมยาเสพติด ที่เรียกกันว่า 4×100 เป็นต้น และการซื้อขายนำเข้าส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมนั้น ต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป